Tuiste

Welkom by die aanlyn tuiste van Sytze Wierda Voortrekkers

‘n Voortrekker se woord is sy eer.

‘n Voortrekker is rein in gedagte, woord en daad.

‘n Voortrekker is gehoorsaam en eerbiedig.

‘n Voortrekker is sober en spaarsaam.

‘n Voortrekker hou sy taal in ere.

‘n Voortrekker is hulpvaardig.

‘n Voortrekker is vriendelik.

‘n Voortrekker is hoflik.

‘n Voortrekker is opgeruimd.

‘n Voortrekker is ‘n liefhebber van ons diere, ons plante en ons grond.