Inskrywingsvorms

Hierdie Voortrekker Kommando is ‘n aktiewe kommando in Centurion. Ons leef Afrikanerskap, Burgerskap en Christenskap uit in alles wat ons aanpak en doen. Indien jy nie weet waar jy inpas as Afrikaner in ons land nie, sal ons jou help om jouself weer opnuut te vind en om tussen mede Afrikaanse landsburgers tuis te voel.
.

 Volwasse lede Inskrywingsvorm

Jeuglede Inskrywingsvorm